Công ty Bê tông Phúc Tiến tại Hải Dương

Công ty Bê tông Phúc Tiến ở Hải Dương

Với việc thành lập 3 cơ sở cung cấp bê tông thương phẩm tại Hải Dương:

Trạm Bê tông Hải Dương 1 tại Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương

Trạm Bê tông Hải Dương 2 tại Cẩm Thượng, Bình Hàn, Thành phố Hải Dương

Trạm Bê tông Hải Dương tại Cảng Cống Câu, Thành phố Hải Dương

cong ty be tong phuc tien tai hai duong

cong ty be tong phuc tien o hai duong

cong ty be tong phuc tien hai duong

Công ty Bê tông Phúc Tiến Hải Dương

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BÊ TÔNG PHÚC TIẾN

Add: Thôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng

Phone: 0316.271373 - 031.6270676

Fax: 031.3770658 - 031.3749497

Email: phuctiencompany@gmail.com

Website: www.betongphuctien.com