Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc của công ty Bê tông Phúc Tiến

Từ ngày 08 tháng 04 năm 2018 đến ngày 11 tháng 04 năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty Bê tông Phúc Tiến đã có chuyến làm việc với một số đối tác doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng và thương mại. Trong chuyến đi Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, toàn diện với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực cọc bê tông cũng như công nghệ mới về bê tông thương phẩm.

le ky thoa thuan hop tac chien luoc voi doi tac han quoc

ky thoa thuan hop tac chien luoc voi doi tac han quoc

le ky thoa thuan hop tac chien luoc voi doi tac han quoc1

ky thoa thuan hop tac chien luoc voi doi tac han 1

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với bên đối tác Hàn Quốc

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BÊ TÔNG PHÚC TIẾN

Add: Thôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng

Phone: 0316.271373 - 031.6270676

Fax: 031.3770658 - 031.3749497

Email: phuctiencompany@gmail.com

Website: www.betongphuctien.com